Articles

Jakub Wieszczak : 0000-0002-9490-9930

Articles

Zapomniana rewolucja? Niemcy 50 lat po rewolcie studenckiej

AbstractDownload article

Percepcja społeczna niemieckich cmentarzy wojennych w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska

AbstractDownload article

Hrabia Kessler i jego dzienniki (Harry hr. Kessler, „Moja polska misja. Z Dziennika 1918”, wybór i oprac. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Poznań 2018, ss. 152)

Download article

Śladami zapomnianej formacji (Iwan Kowtun, Dmitrij Żukow, 29 Dywizja Grenadierów SS „Kamiński”, przeł. [z ros.] Joanna Krystyna Radosz, Zakrzewo 2017, ss. 366)

Download article

Historia nazizmu zapisana w przedmiotach (Roger Moorhouse, „Trzecia Rzesza w stu przedmiotach. Materialna historia nazistowskich Niemiec”, przeł. [z ang.] Roman Sidorski, Kraków 2018, ss. 304)

Download article

W zakamarkach pamięci. Dlaczego i jak pamiętamy (Martin Pollack, Topografia pamięci, przeł. [z niem.] Karolina Niedenthal, Wołowiec 2017, ss. 239)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout