Articles

Joanna Trajman : 0000-0002-6260-9140

Articles

Go to page: 123 > >>

„Wszystko zależy od kobiet”. O działalności chadeckiej polityk Aenne Brauksiepe

AbstractDownload article

Uschi Obermaier i rewolucja seksualna w RFN

AbstractDownload article

Doświadczenie ucieczki i wypędzenia w świetle wspomnień niemieckich kobiet

AbstractDownload article

Wybrane aspekty polityki CDU wobec kobiet w okresie rządów Konrada Adenauera w świetle czasopisma „Frau und Politik”

AbstractDownload article

Niemiecka socjaldemokratka Anke Martiny o potrzebie feminizacji polityki

AbstractDownload article

BRANDING NARODOWY NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ NIEMIEC

AbstractDownload article

ROZRACHUNEK Z PRZESZŁOŚCIĄ NAZISTOWSKĄ W FILMIE NIEMIECKIM W LATACH 1945–1989

AbstractDownload article

SYLWETKA JOHNA RABEGO W ŚWIETLE JEGO DZIENNIKÓW I FILMU FLORIANA GALLENBERGERA "JOHN RABE"

AbstractDownload article

Wielka Koalicja — zwycięstwo wyborcze chadeków szansą dla niemieckiej socjaldemokracji?

AbstractDownload article

Mitologizowanie historii w filmach Josepha Vilsmaiera. Analiza wybranych przykładów

AbstractDownload article

Filmowe obrazy narodowego socjalizmu w kulturze popularnej

AbstractDownload article

Recenzja: Filmowa historia nazizmu (Sonja M. Schultz, Der Nationalsozialismus im Film. Vom »Triumph des Willens« bis »Inglourious Basterds«, Berlin 2012, ss. 559)

Download article

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout