Articles

Krzysztof Jagiełło : 0000-0001-8337-9498

Articles

Go to page: 12 > >>

Duszpasterstwo polskie a Polonia w Berlinie (1945–1990)

AbstractDownload article

PRL OD WRZEŚNIA 1980 DO GRUDNIA 1981 ROKU W OCENIE STASI

AbstractDownload article

FUNKCJA STASI W NIEMIECKIEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ

AbstractDownload article

WSPOMNIENIA PREZYDENTA RFN (JOACHIM GAUCK WE WSPÓŁPRACY Z HELGĄ HIRSCH, WSPOMNIENIA. ZIMA LATEM — WIOSNA JESIENIĄ, PRZEŁ. BARBARA OSTROWSKA, WARSZAWA 2014, SS. 360)

Download article

Zimnowojenna stolica służb wywiadowczych (Bernd von Kostka, Sven Felix Kellerhoff, „Hauptstadt der Spione: Geheimdienste in Berlin im Kalten Krieg”, Berlin 2016, ss. 324)

Download article

Obywatele NRD pod nadzorem Stasi w 1968 roku („Die DDR im Blick der Stasi 1968. Die geheimen Berichte an die SED-Führung”, oprac. Bernd Florath, Göttingen 2018, ss. 320)

Download article

Recenzja: Refleksja nad historią Stasi (Jens Gieseke, Die Stasi 1945–1990, München 2011, ss. 359)

Download article

Wschodnioniemiecki strach przed rewolucją (Filip Gańczak, „Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981”, Warszawa 2017, ss. 280)

Download article

Recenzja: SPOJRZENIE NA HISTORIĘ STASI

Download article

Recenzja: Współpraca ,,bratnich” służb (Łukasz Kamiński, Krzysztof Persak, Jens Gieseke (red.), Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991, Göttingen 2009, ss. 583)

Download article

Recenzja: Dorastanie pod państwowym nadzorem (Ruth Hoffmann, Stasi-Kinder: Aufwachsen im Überwachungsstaat, Berlin 2012, ss. 320)

Download article

Wschodnioniemieccy adwokaci w „złotej klatce” ( Christian Booß, Im goldenen Käfi g. Zwischen SED, Staatssicherheit, Justizministerium und Mandant — die DDR-Anwälte im politischen Prozess, Göttingen 2017, ss. 813)

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout