Niemcoznawstwo, 26, 2018, ss.216

Strony redakcyjne i spis treści

Download article

Wstęp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.1

Download article

ARTYKUŁY

Mentorzy a kariera polityczna. Przykłady z historii Niemiec przed i powojennych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.2

AbstractDownload article

Mur berliński jako symbol zimnowojennego militaryzmu w filmie niemieckim po 1989 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.3

AbstractDownload article

Związek Polaków „Zgoda” w RFN a stan wojenny w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.4

AbstractDownload article

Niemiecka socjaldemokratka Anke Martiny o potrzebie feminizacji polityki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.5

AbstractDownload article

Prawicowy ekstremizm w Niemczech na początku XXI wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.6

AbstractDownload article

Wyborcze tsunami i niemiecka gra w kolory

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.7

AbstractDownload article

Percepcja społeczna niemieckich cmentarzy wojennych w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.8

AbstractDownload article

Młoda Austria kieruje się na prawo

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.9

AbstractDownload article

RECENZJE I OMÓWIENIA

Czerwona Róża (Kate Evans, Red Rosa. A Graphic Biography of Rosa Luxemburg, New York 2015, ss. 220)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.10

Download article

Ocalić elitę (Herbert Lackner, Die Flucht der Dichter und Denker. Wie Europas Künstler und Wissenschaftler den Nazis entkamen, Wien 2017, ss. 204)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.11

Download article

Śladami zapomnianej formacji (Iwan Kowtun, Dmitrij Żukow, 29 Dywizja Grenadierów SS „Kamiński”, przeł. [z ros.] Joanna Krystyna Radosz, Zakrzewo 2017, ss. 366)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.12

Download article

Sprawiedliwy Arab wśród Narodów Świata (Ronen Steinke, Der Muslim und die Jüdin. Die Geschichte einer Rettung in Berlin, München 2017, ss. 207)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.13

Download article

Porwane dzieci (Anna Malinowska, Brunatna kołysanka. Historie uprowadzonych dzieci, Warszawa 2017, ss. 359)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.14

Download article

O sile przetrwania w nazistowskich Niemczech (Hans-Jürgen Massaquoi, Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech, przeł. [z ang.] Anna Bańkowska, Warszawa 2016, ss. 550)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.15

Download article

Niemcy w trybach wojennej machiny (Nicholas Stargardt, Wojna Niemców. Naród pod bronią 1939–1945, przeł. [z ang.] Tomasz Fiedorek, Poznań 2017, ss. 855)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.16

Download article

W zakamarkach pamięci. Dlaczego i jak pamiętamy (Martin Pollack, Topografia pamięci, przeł. [z niem.] Karolina Niedenthal, Wołowiec 2017, ss. 239)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.17

Download article

Korespondencja zza więziennych murów (Helmuth James von Moltke, Freya von Moltke, Listy na pożegnanie, przeł. [z niem.] Grażyna Prawda, Kraków 2017, ss. 338)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.18

Download article

Wspomnienia o pierwszej damie (Cornelia Scheel, Mildred Scheel. Erinnerungen an meine Mutter, mit Regina Carstensen, Reinbek bei Hamburg 2015, ss. 224)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.19

Download article

Wschodnioniemieccy adwokaci w „złotej klatce” ( Christian Booß, Im goldenen Käfi g. Zwischen SED, Staatssicherheit, Justizministerium und Mandant — die DDR-Anwälte im politischen Prozess, Göttingen 2017, ss. 813)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.20

Download article

Historia Bundesligi z perspektywy piłkarza (Ronald Reng, Bundesliga. Niezwykła opowieść o niemieckim futbolu, przeł. [z niem.] Michał Jeziorny, Tomasz Urban, Kraków 2017, ss. 424)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.21

Download article

Angela Merkel i syndrom pomagacza (Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Niemcy na kozetkę! Dlaczego Angela Merkel ratuje świat, rujnując swój kraj?, przeł. [z niem.] Andrzej Kaniewski, Ewa Ruszkowska, Warszawa 2016, ss. 273)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.22

Download article

Niemiecka niedecyzyjność i jej następstwa (Robin Alexander, Angela Merkel i kryzys migracyjny. Dzień po dniu, przeł. [z niem.] Marcin Masny, Warszawa 2017, ss. 310)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.23

Download article

Dobra prognoza dla Austrii (Heinz Fischer, Christof Leitl, Österreich für Optimisten. Mit einem Interview von Herbert Lackner, Salzburg-München 2017, ss. 142)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.24

Download article

KRONIKA — SPRAWOZDANIA

Samochód — obiekt miłości i nienawiści Niemców

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.25

Download article

Wrocławska konferencja Oblicza Reformacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.26

Download article

Polsko-niemieckie dyskusje o Europie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.27

Download article

Stacja przesiadkowa — Dolny Śląsk

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.28

Download article

Konferencja Niemcy po wyborach. Bilans zysków i strat

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.29

Download article

Niemcy z perspektywy polskiej nauki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.30

Download article

Kobiece oblicze Reformacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.31

Download article

Z wizytą w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.32

Download article

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Profesor Norbert Otto Kapferer (1948–2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.33

Download article

Profesor Heiner Timmermann (1940–2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-252X.26.34

Download article

BIBLIOGRAFIA

Indeks zawartości „Niemcoznawstwa” za lata 2013–2017

Download article

Rozprawa doktorska obroniona w Zakładzie Badań Niemcoznawczych Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr

Download article

Wykaz skrótów

Download article

O autorach

Download article

Z niemcoznawczych nowości wydawniczych i fi lmowych

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout