Niemcoznawstwo, 25, 2017, ss.212

Strony redakcyjne i spis treści

Download article

Wstęp

Download article

ARTYKUŁY

O Prusach. W siedemdziesiątą rocznicę likwidacji państwa pruskiego

AbstractDownload article

Doświadczenie ucieczki i wypędzenia w świetle wspomnień niemieckich kobiet

AbstractDownload article

Droga do kariery politycznej. Zarys problemu na przykładzie kilku niemieckich ministrów federalnych

AbstractDownload article

Związek Polaków „Zgoda” w RFN wobec polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie

AbstractDownload article

Wybrane problemy sportu w dyskursie politycznym Niemiec u progu XXI wieku

AbstractDownload article

Między tradycją a współczesnością. Sytuacja młodzieży mniejszości niemieckiej Dolnego Śląska

AbstractDownload article

Bezpieczeństwo energetyczne Niemiec w XXI wieku

AbstractDownload article

Niemieckie korzenie prezydenta Donalda Trumpa

AbstractDownload article

RECENZJE I OMÓWIENIA

W mojej rodzinie był tylko jeden filosemita (Jutta Ditfurth, „Baron, Żydzi i naziści. Podróż w głąb dziejów pewnego rodu”, przeł. [z niem.] Sława Lisiecka, Warszawa 2016, ss. 398)

Download article

Zapiski Rosenberga („Alfred Rosenberg, Dzienniki 1934–1944”, red. i komentarz Jürgen Matthäus i Frank Bajohr, przeł. [z niem.] Michał Antkowiak, Warszawa 2016, ss. 671)

Download article

Okupacyjna codzienność (Maren Röger, „Wojenne związki. Polki i Niemcy podczas okupacji”, przeł. [z niem.] Tomasz Dominiak, Warszawa 2016, ss. 336)

Download article

Więźniowie z różowym trójkątem (Heinz Heger, „Mężczyźni z różowym trójkątem. Świadectwo homoseksualnego więźnia obozu koncentracyjnego z lat 1939–1945”, przeł. [z niem.] Alicja Rosenau, Warszawa 2016, ss. 150)

Download article

Trudne wspomnienia z Breslau/Wrocławia (Ursula Waage, „Przeżyj! Zapiski z Festung Breslau i polskiego Wrocławia 1945–1947. Relacja świadka”, przeł. [z niem.] Arkadiusz Barędziak, Wrocław 2016, ss. 106)

Download article

Sanacja Niemiec (Frederick Taylor, „ Wypędzanie ducha Hitlera. Okupacja i denazyfikacja Niemiec”, przeł. [z ang.] Hanna Pustuła-Lewicka, Wołowiec 2016, ss. 461)

Download article

Zimnowojenna stolica służb wywiadowczych (Bernd von Kostka, Sven Felix Kellerhoff, „Hauptstadt der Spione: Geheimdienste in Berlin im Kalten Krieg”, Berlin 2016, ss. 324)

Download article

Rita Süssmuth o polityce (Rita Süssmuth, „Das Gift des Politischen. Gedanken und Erinnerungen”, München 2015, ss. 263)

Download article

Wiadomości zza Atlantyku (Margot Honecker, Frank Schumann, „Post aus Chile. Die Korrespondenz mit Margot Honecker”, Berlin 2016, ss. 334)

Download article

Siła i słabość rosyjsko-niemieckich sojuszy (Arkadiusz Stempin, Sojusznicy. „Od Fryderyka i Katarzyny Wielkiej do Merkel i Putina”, Warszawa 2016, ss. 517)

Download article

Niemcy Pomorza Gdańskiego (Magdalena Lemańczyk, „Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim”, Warszawa 2016, ss. 417)

Download article

Polscy imigranci w Niemczech (Michał Nowosielski, „Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania”, Poznań 2016, ss. 432)

Download article

KRONIKA — SPRAWOZDANIA

Na Zachodzie bez zmian? Polsko-niemiecki jubileusz

Download article

Berlińskie obchody dwudziestopięciolecia polsko-niemieckiego traktatu dobrosąsiedzkiego

Download article

Pomiędzy niepewnością a zaufaniem

Download article

Wrocławskie impresje nad Łabą

Download article

O konfrontowaniu się Niemiec z „demonami przeszłości”

Download article

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W sześćdziesiątą rocznicę podpisania traktatów rzymskich

Download article

Wykaz skrótów

Download article

O autorach

Download article

Z niemcoznawczych nowości wydawniczych i filmowych

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout