Niemcoznawstwo, 22, 2014, ss.220

Od konfederacji państw (kantonów) do federacji autonomicznych wspólnot. Kształtowanie się państwa szwajcarskiego

AbstractDownload article

Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Berlinie (1918–2014)

AbstractDownload article

Federalizm jako zasada organizacji państwa w ujęciu niemieckiej myśli politologicznej

AbstractDownload articleDownload article

Geneza nawiązania i początkowy rozwój kontaktów między Wrocławiem i Dreznem

AbstractDownload article

Niemiecki model administracji spraw zagranicznych

AbstractDownload article

Die Welt zu Gast bei Freunden. Czy tylko gościnność?

AbstractDownload article

Operation ATALANTA am Horn von Afrika. Die Beteiligung Deutschlands an der ersten maritimen Operation der Europäischen Union

Download article

Relacje niemiecko-chińskie po 2011 roku

AbstractDownload article

Wielka Koalicja — zwycięstwo wyborcze chadeków szansą dla niemieckiej socjaldemokracji?

AbstractDownload article

Kobieta u władzy. Portret polityczny Angeli Merkel

AbstractDownload article

Ukraina w politycznej koncepcji Paula Rohrbacha

AbstractDownload article

Recenzja: Lata Wielkiej Wojny (Andrzej Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014, ss. 634)

Download article

Recenzja: Wspólny wróg? (Rolf-Dieter Müller, Wspólny wróg. Hitlerowskie Niemcy i Polska przeciw Związkowi Radzieckiemu, przeł. Sławomir Kupisz, Warszawa 2013, ss. 415)

Download article

Recenzja: Niemcy według Kennedy’ego (John F. Kennedy, Unter Deutschen. Reisetagebücher und Briefe 1937–1945, przeł. Carina Tessari, ss. 93)

Download article

Recenzja: Dzieje Werwolfu (Perry Biddiscombe, Werwolf. Brunatni pogrobowcy Hitlera, przeł. Sławomir Kędzierski,Warszawa 2013, ss. 527)

Download article

Recenzja: Triumfalny powrót Hitlera (Timur Vermes, Er ist wieder da, Köln 2012, ss. 400; Eric Zonfeld, Adolf Hitler — Der totale Frieden, Radolfzell 2013, ss. 240)

Download article

Recenzja: Trzecia Rzesza we współczesnym kinie niemieckim (Joanna Trajman, Narodowy socjalizm w kinie zjednoczonych Niemiec, Wrocław 2014, ss. 564)

Download article

Recenzja: Rewolucja i jej dzieci (Wolfgang Leonhard, Dzieci rewolucji, przeł. Jeremi Sadowski, Warszawa 2013, ss. 415, il.)

Download article

Recenzja: Systemowi kibice czy stadionowi rewolucjoniści (Dariusz Wojtaszyn, Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD — studium historyczno-społeczne, Wrocław 2013, ss. 532)

Download article

Recenzja: Dorastanie pod państwowym nadzorem (Ruth Hoffmann, Stasi-Kinder: Aufwachsen im Überwachungsstaat, Berlin 2012, ss. 320)

Download article

Recenzja: Towarzysz Erich (Jan Lorenzen, Erich Honecker. Biografia polityczna, przeł. Anna Wziątek, Wrocław 2014, ss. 216)

Download article

Recenzja: Krytyczne spojrzenie na austriacki wymiar sportu (Wilhelm Lilge, Gerd Millmann, Sportland Österreich?: Athleten — Abzocker — Allianzen, Graz 2013, ss. 203)

Download article

Recenzja: Niemcy wobec kryzysu w strefie euro (Erhard Cziomer, Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku, Kraków 2013, ss. 267, il.)

Download article

Recenzja: O polityce bezpieczeństwa energetycznego Niemiec (Beata Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, Kraków 2013, ss. 330, il.)

Download article

Recenzja: Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech (Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i Niemczech, red. nauk. Elżbieta Firlit et al., Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 480)

Download article

Sprawozdanie: Spotkanie z niemieckim Konsulem Generalnym

Download article

Sprawozdanie: Berlin miejscem dialogu polsko-niemieckiego

Download article

Sprawozdanie: Joschka Fischer laureatem Profesury im. Fritza Sterna

Download article

Sprawozdanie: Niemieccy socjaldemokraci z wizytą w Polsce

Download article

Sprawozdanie: Trójkąt Weimarski z szerszą perspektywą

Download article

Sprawozdanie: Zjazd niemcoznawców we Wrocławiu

Download article

Rozprawy doktorskie obronione w Zakładzie Badań Niemcoznawczych Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout