Niemcoznawstwo, 21, 2013, ss.196

Z Ebingen do Bonn. Kanclerz Kurt Georg Kiesinger i jego droga do władzy

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane problemy integracyjne społeczności tureckiej w Niemczech

AbstractDownload article

Uschi Obermaier i rewolucja seksualna w RFN

AbstractDownload article

Pozycja Niemieckiego Związku Olimpijskiego w systemie zarządzania sportem w Niemczech

AbstractDownload article

„Milcząca transformacja”. Niemiecka socjaldemokracja u progu XXI wieku

AbstractDownload article

Niemiecka perspektywa kryzysu finansowego

AbstractDownload article

Geneza oraz działalność SS-Galizien

AbstractDownload article

Recenzja: Historia żydowsko-niemieckiej „miłości” (Amos Elon, Bez wzajemności. Żydzi–Niemcy 1743–1933, przeł. Krystyna Bratkowska i Aleksandra Geller, Warszawa 2012, ss. 486)

Download article

Recenzja: O roli Niemiec w Europie (Helmut Wagner, Vom Störenfried zum Bürgen. Die „deutsche Frage“ im europäischen Kontext. Ein politikwissenschaftliches Essay, Asendorf 2012, ss. 238)

Download article

Recenzja: „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę…” (Exposé ministrów spraw zagranicznych 1919–1939, prace red. Paweł Ceranka, Marek Pernal, Warszawa 2011, ss. 319)

Download article

Recenzja: W starym kinie (Siegfried Kracauer, Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, przeł. Eugenia Skrzywanowa i Wanda Wertenstein, wyd. II, Gdańsk 2009, ss. 373, il.; Lotte H. Eisner, Ekran demoniczny, przeł. Konrad Eberhardt, wyd. II, Gdańsk 2011, ss. 224, il.; Bogusław Drewniak, Teatr i film Trzeciej Rzeszy. W systemie hitlerowskiej propagandy, wyd. II, Gdańsk 2011, ss. 468)

Download article

Recenzja: Filmowa historia nazizmu (Sonja M. Schultz, Der Nationalsozialismus im Film. Vom »Triumph des Willens« bis »Inglourious Basterds«, Berlin 2012, ss. 559)

Download article

Recenzja: Operacja „Barbarossa” (Samuel W. Mitcham jr., 1941. Blitzkrieg w Rosji, przeł. Michał Kompanowski, Warszawa 2012, ss. 295)

Download article

Recenzja: Protokoły o zabijaniu. Wojna oczami żołnierzy Wehrmachtu (Sönke Neitzel, Harald Welzer, Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben, Frankfurt am Main 2011, ss. 520)

Download article

Recenzja: SS-Galizien. Historia i pamięć (Michał Siekierka, SS-Galizien. Między ideologią nazizmu, ukraińskim nacjonalizmem a zbrodniami, Wrocław 2012, ss. 208

Download article

Recenzja: Psychika nazistowskich zbrodniarzy wojennych (Gustave Mark Gilbert, Dziennik norymberski, przeł. Tomasz Łuczak, Warszawa 2012, ss. 528)

Download article

Recenzja: Nowa stara historia (Jerzy Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012, ss. 1088)

Download article

Recenzja: Sukces, który przerodził się w klęskę (David Clay Large, Munich 1972: Tragedy, Terror, and Triumph at the Olympic Games, San Francisco 2012, ss. 372)

Download article

Recenzja: Filmy, które łączą i dzielą (Konrad Klejsa, Schamma Schahadat (red.), Deutschland und Polen. Filmische Grenzen und Nachbarschaften, „Marburger Schriften zur Medienforschung” 17, Marburg 2011, ss. 270)

Download article

Recenzja: Świat, którego już nie ma (Rüdiger von Fritsch, Stempel do wolności. Ucieczka z Niemiec do Niemiec, przeł. Kamila Gierko i Winfried Lipscher, Wrocław 2013, ss. 199)

Download article

Recenzja: Ambasador czasu zmian (Henri Froment-Meurice, Journal de Bonn. Ambassadeur de France de Schmidt à Kohl 1982–1983, Paris 2013, ss. 181)

Download article

Recenzja: Niebezpieczny spadek po dyktaturze SED (Uwe Müller, Grit Hartmann, Stasi. Zmowa niepamięci, przeł. Ewa Stefańska, Poznań 2012, ss. 357)

Download article

Recenzja: „Rzeczpospolita silna jak nigdy!” (Exposé ministrów spraw zagranicznych 1990–2011, prace red. Paweł Ceranka, Warszawa 2011, ss. 456)

Download article

Recenzja: Pięć wcieleń Joachima Gaucka (Norbert Robers, Joachim Gauck, Vom Pastor zum Präsidenten. Die Biographie, München 2012, ss. 240)

Download article

Debata o bezpieczeństwie Europy

Download article

Słowo o reorganizacji terytorialnej w NRD

Download articleDownload article

Saksonia bliżej Dolnego Śląska

Download article

Romy Schneider — legenda ekranu

Download article

O Niemczech na kongresie politologicznym

Download article

Pamięć o pracy przymusowej w cyfrowym świecie

Download article

Z żałobnej karty: In memoriam: Profesor Adam Galos (1924–2013)

Download article

Indeks zawartości „Niemcoznawstwa” za lata 1992–2012

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout