Niemcoznawstwo, 20, 2012, ss.240

Wstęp

Pobierz artykuł

Instytuty Polskie w Niemczech — historia i współczesność

AbstractPobierz artykuł

Przesłanki zjednoczenia Europy według Juliusza Mieroszewskiego i „Kultury”

AbstractPobierz artykuł

Afera Uwe Barschela

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pozycja ustrojowa Bundestagu w sprawach związanych z członkostwem Republiki Federalnej Niemiec w Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykuł

Misja wojskowa Bundeswehry w Afganistanie

AbstractPobierz artykuł

Ukraina w niemieckiej koncepcji „Nowej Polityki Wschodniej” Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykuł

Niemiecki Atomausstieg. Uwarunkowania decyzji o rezygnacji RFN z energetyki jądrowej i jej wpływ na relacje polsko-niemieckie

AbstractPobierz artykuł

Proces Artura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w świetle prasy polskiej

AbstractPobierz artykuł

Visual history w świetle niemieckiego dyskursu o pamięci zbiorowej

AbstractPobierz artykuł

Mitologizowanie historii w filmach Josepha Vilsmaiera. Analiza wybranych przykładów

AbstractPobierz artykuł

Recenzja: Dolnośląski as przestworzy (Manfred von Richthofen, Wspomnienia Czerwonego Barona. Niezwykłe dokonania asa lotnictwa, przeł. Jerzy Pasieka, Wrocław 2011, ss. 162)

Pobierz artykuł

Recenzja: Dwójka wobec hitlerowskich Niemiec (Leszek Gondek, Wywiad polski w III Rzeszy. Sukcesy i porażki, Warszawa 2011, ss. 292)

Pobierz artykuł

Na tropie nazistowskich zbrodniarzy (Guy Walters, Ścigając zło, przeł. Tomasz Łuczak, Warszawa 2011, ss. 493)

Pobierz artykuł

Recenzja: Zachodnioniemiecka dyplomacja w cieniu swastyki (Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann, Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, Bonn 2011, ss. 879)

Pobierz artykuł

Recenzja: Polak z wizytą u sąsiadów (Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989, red. Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010, ss. 315)

Pobierz artykuł

Recenzja: PRL i NRD bez oparów absurdu (Małgorzata Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005, ss. 304; Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945– 1989, Warszawa 2010, ss. 242; Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971–1989, Wrocław 2010, ss. 150)

Pobierz artykuł

Recenzja: Refleksja nad historią Stasi (Jens Gieseke, Die Stasi 1945–1990, München 2011, ss. 359)

Pobierz artykuł

Recenzja: Człowiek z grodu o siedmiu wieżach (Peter Merseburger, Willy Brandt 1913–1992. Wizjoner i realista, przeł. Anna Wziątek, Poznań 2011, ss. 706)

Pobierz artykuł

Recenzja: O drodze ku normalności (Joachim Trenkner, Paulina Gulińska-Jurgiel, Niemieckie lustro, przeł. Anna Szyba, Warszawa 2011, ss. 204)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Ostpolitik François Mitterranda — stanowisko Francji wobec zjednoczenia Niemiec (La diplomatie française face à l’unification allemande, d’après des archives inédites présentées par Maurice Vaïsse et Christian Wenkel, Paris 2011, ss. 398)

Pobierz artykuł

Recenzja: Rozmowy o minionym stuleciu (Helmut Schmidt, Fritz Stern, Unser Jahrhundert. Ein Gespräch, München 2011, ss. 287)

Pobierz artykuł

Recenzja: „Nowe” obszary polityki zagranicznej RFN (Deutsche Außenpolitik. Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen, hrsg. von Thomas Jäger, Alexander Höse, Kai Oppermann, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage,Wiesbaden 2011, ss. 768)

Pobierz artykuł

Recenzja: Republika Federalna Niemiec — trzecie zjednoczenie? (Piotr Buras, Muzułmanie i inni Niemcy. Republika Berlińska wymyśla się na nowo, Warszawa 2011, ss. 216)

Pobierz artykuł

Recenzja: Partie niemieckie w cieniu „wielkiej koalicji” i kryzysu gospodarczego (Oskar Niedermayer (Hrsg.), Die Parteien nach der Bundestagswahl 2009, Wiesbaden 2011, ss. 357)

Pobierz artykuł

Pod znakiem rocznicy. Polsko-Niemieckie Forum w Berlinie

Pobierz artykuł

Nieznany obraz „Festung Breslau”

Pobierz artykuł

Młodzi judaiści w Warszawie

Pobierz artykuł

Mieć 17 lat — młodość w Niemczech

Pobierz artykuł

Trójkąt Weimarski: nowa wizja, stare pytania

Pobierz artykuł

Berlińska wystawa o historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa

Pobierz artykuł

Weimar Triangle Network w Genshagen

Pobierz artykuł

Socjaldemokratyczne perspektywy dla Europy Środkowo-Wschodniej

Pobierz artykuł

Jubileusz wrocławskiego Centrum im. Willy’ego Brandta

Pobierz artykuł

Rozprawy habilitacyjne i doktorskie obronione w Zakładzie Badań Niemcoznawczych Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy