Niemcoznawstwo, 20, 2012, ss.240

Instytuty Polskie w Niemczech — historia i współczesność

AbstractDownload article

Przesłanki zjednoczenia Europy według Juliusza Mieroszewskiego i „Kultury”

AbstractDownload article

Afera Uwe Barschela

AbstractDownload articleDownload article

Pozycja ustrojowa Bundestagu w sprawach związanych z członkostwem Republiki Federalnej Niemiec w Unii Europejskiej

AbstractDownload article

Misja wojskowa Bundeswehry w Afganistanie

AbstractDownload article

Ukraina w niemieckiej koncepcji „Nowej Polityki Wschodniej” Unii Europejskiej

AbstractDownload article

Niemiecki Atomausstieg. Uwarunkowania decyzji o rezygnacji RFN z energetyki jądrowej i jej wpływ na relacje polsko-niemieckie

AbstractDownload article

Proces Artura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w świetle prasy polskiej

AbstractDownload article

Visual history w świetle niemieckiego dyskursu o pamięci zbiorowej

AbstractDownload article

Mitologizowanie historii w filmach Josepha Vilsmaiera. Analiza wybranych przykładów

AbstractDownload article

Recenzja: Dolnośląski as przestworzy (Manfred von Richthofen, Wspomnienia Czerwonego Barona. Niezwykłe dokonania asa lotnictwa, przeł. Jerzy Pasieka, Wrocław 2011, ss. 162)

Download article

Recenzja: Dwójka wobec hitlerowskich Niemiec (Leszek Gondek, Wywiad polski w III Rzeszy. Sukcesy i porażki, Warszawa 2011, ss. 292)

Download article

Na tropie nazistowskich zbrodniarzy (Guy Walters, Ścigając zło, przeł. Tomasz Łuczak, Warszawa 2011, ss. 493)

Download article

Recenzja: Zachodnioniemiecka dyplomacja w cieniu swastyki (Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann, Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, Bonn 2011, ss. 879)

Download article

Recenzja: Polak z wizytą u sąsiadów (Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989, red. Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010, ss. 315)

Download article

Recenzja: PRL i NRD bez oparów absurdu (Małgorzata Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005, ss. 304; Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945– 1989, Warszawa 2010, ss. 242; Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971–1989, Wrocław 2010, ss. 150)

Download article

Recenzja: Refleksja nad historią Stasi (Jens Gieseke, Die Stasi 1945–1990, München 2011, ss. 359)

Download article

Recenzja: Człowiek z grodu o siedmiu wieżach (Peter Merseburger, Willy Brandt 1913–1992. Wizjoner i realista, przeł. Anna Wziątek, Poznań 2011, ss. 706)

Download article

Recenzja: O drodze ku normalności (Joachim Trenkner, Paulina Gulińska-Jurgiel, Niemieckie lustro, przeł. Anna Szyba, Warszawa 2011, ss. 204)

Download articleDownload article

Recenzja: Ostpolitik François Mitterranda — stanowisko Francji wobec zjednoczenia Niemiec (La diplomatie française face à l’unification allemande, d’après des archives inédites présentées par Maurice Vaïsse et Christian Wenkel, Paris 2011, ss. 398)

Download article

Recenzja: Rozmowy o minionym stuleciu (Helmut Schmidt, Fritz Stern, Unser Jahrhundert. Ein Gespräch, München 2011, ss. 287)

Download article

Recenzja: „Nowe” obszary polityki zagranicznej RFN (Deutsche Außenpolitik. Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen, hrsg. von Thomas Jäger, Alexander Höse, Kai Oppermann, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage,Wiesbaden 2011, ss. 768)

Download article

Recenzja: Republika Federalna Niemiec — trzecie zjednoczenie? (Piotr Buras, Muzułmanie i inni Niemcy. Republika Berlińska wymyśla się na nowo, Warszawa 2011, ss. 216)

Download article

Recenzja: Partie niemieckie w cieniu „wielkiej koalicji” i kryzysu gospodarczego (Oskar Niedermayer (Hrsg.), Die Parteien nach der Bundestagswahl 2009, Wiesbaden 2011, ss. 357)

Download article

Pod znakiem rocznicy. Polsko-Niemieckie Forum w Berlinie

Download article

Nieznany obraz „Festung Breslau”

Download article

Młodzi judaiści w Warszawie

Download article

Mieć 17 lat — młodość w Niemczech

Download article

Trójkąt Weimarski: nowa wizja, stare pytania

Download article

Berlińska wystawa o historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa

Download article

Weimar Triangle Network w Genshagen

Download article

Socjaldemokratyczne perspektywy dla Europy Środkowo-Wschodniej

Download article

Jubileusz wrocławskiego Centrum im. Willy’ego Brandta

Download article

Rozprawy habilitacyjne i doktorskie obronione w Zakładzie Badań Niemcoznawczych Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout