Niemcoznawstwo, 19, 2011, ss.256

Wstęp

Download article

Duszpasterstwo polskie a Polonia w Berlinie (1945–1990)

AbstractDownload article

Reforma walutowa w Niemczech 1948 r. Ab ovo — niemiecki triumf „gospodarczy cud” czy przemyślany plan aliantów?

AbstractDownload article

Kurs na jedność — zjednoczenie Niemiec we wspomnieniach polityków i dyplomatów

AbstractDownload article

Echa Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w prasie dolnośląskiej

AbstractDownload article

Ewolucja i cechy systemu partyjnego RFN po zjednoczeniu

AbstractDownload article

Projekt fuzji Berlina i Brandemburgii

AbstractDownload articleDownload article

Gospodarczy bilans zjednoczenia Niemiec po dwudziestu latach. Część II

AbstractDownload article

Politycy rządu Donalda Tuska po wyborach parlamentarnych w 2007 r. w opinii prasy niemieckiej

AbstractDownload article

Die Drogenpolitik der Bundesrepublik Deutschland

Download article

Wizerunek głównych zbrodniarzy wojennych w służbie denazyfikacji Niemiec

AbstractDownload article

Filmowe obrazy narodowego socjalizmu w kulturze popularnej

AbstractDownload article

Recenzja: Dzieje wrocławskiego sportu przedwojennego w nowej odsłonie (Sławomir Szymański, Sport w Breslau, Wrocław 2011, ss. 374)

Download article

Recenzja: Watykan a Niemcy (Gerhard Besier, Stolica Apostolska i Niemcy Hitlera, przeł. Tomasz Gabiś, Warszawa 2010, ss. 282)

Download article

Recenzja: Zapomniane rekordy (Berno Bahro, Jutta Braun, Joachim Teichler, Vergessene Rekorde: Jüdische Athletinnen vor und nach 1933, Berlin 2009, ss. 206; Berno Bahro, Jutta Braun, Berlin ‘36: Die unglaubliche Geschichte einer jüdischen Sportlerin im Dritten Reich, Berlin 2009, ss. 145)

Download article

Recenzja: Wojna stulecia (Laurence Rees, Hitler i Stalin. Wojna stulecia, przeł. Maciej Antosiewicz, Warszawa 2010, ss. 256)

Download article

Recenzja: Dolnośląski pamiętnik (Hugo Hartung, Śląsk 1944/1945. Zapiski i pamiętniki. Dezerter. Nowela, przeł. Małgorzata Słabicka, Wrocław 2009, ss. 224)

Download article

Recenzja: Zagadka życia Alberta Speera (Albert Speer, Dzienniki ze Spandau, przeł. Lech Czyżewski, Warszawa 2010, ss. 545)

Download article

Recenzja: O relacjach Wielkiej Brytanii z NRD (Stefan Berger, Norman LaPorte, Friendly Enemies. Britain and the GDR, 1949–1990, New York-Oxford 2010, ss. 386)

Download article

Recenzja: Niemcy Wschodnie a mocarstwa zachodnie (Katarzyna Gelles, Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych, Wrocław 2011, ss. 464)

Download article

Recenzja: Współpraca ,,bratnich” służb (Łukasz Kamiński, Krzysztof Persak, Jens Gieseke (red.), Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991, Göttingen 2009, ss. 583)

Download article

Recenzja: Nie(d)opowiedziana historia (Michael Meyer, 1989: The Year That Changed the World. The Untold Story Behind the Fall of the Berlin Wall, London 2010, ss. 254)

Download article

Recenzja: W poszukiwaniu bezpieczeństwa i stabilności (Artur Drzewicki, Europa Środkowa i Wschodnia w polityce bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec 1990–1998. Koncepcje niemieckich partii politycznych, Toruń 2010, ss. 431)

Download article

Recenzja: Rola Trójkąta Weimarskiego w polskiej polityce zagranicznej (Helena Wyligała, Trójkąt Weimarski. Współpraca Polski, Francji i Niemiec w latach 1991–2004, Toruń 2010, ss. 527)

Download article

Recenzja: Niemcy wciąż w awangardzie europejskiej integracji prawnej (Izabela Wróbel, Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999–2009, Wrocław 2010, ss. 443)

Download article

Recenzja: Francuska ocena niemieckiej dyplomacji w ONZ (Annelise Garzuel, L’Allemagne aux Nations Unies. Une diplomatie modeste, Paris 2009, ss. 140)

Download article

Recenzja: Deutschland der Zukunft (Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München 2010, ss. 461)

Download article

Recenzja: Codzienność zabijania — sprawcy ludobójstwa w świetle psychologii społecznej (Harald Welzer, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, przeł. Magdalena Kurkowska, Warszawa 2010, ss. 321)

Download article

Joanna Trajman, Centrum Dokumentacji Narodowego Socjalizmu Miasta Kolonii

Download article

Relacja z pobytu w Instytucie Literackim „Kultura” w lipcu 2010 r.

Download article

Z wizytą w sercu zjednoczonej Europy

Download article

Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Colloquium Opole”

Download article

Przygotowania do szczytu Trójkąta Weimarskiego w Wilanowie

Download article

Człowiek Uniwersytetu — Profesor Karol Fiedor (1927–2010)

Download article

Mowa wygłoszona na pogrzebie ojca w Koniakowie 31 października 2010 r.

Download article

Bibliografia prac Karola Fiedora za lata 1997–2006

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout