Niemcoznawstwo

27, 2019

2019

Pages: 168

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Katarzyna Gelles)

„Wszystko zależy od kobiet”. O działalności chadeckiej polityk Aenne Brauks...
(Joanna Trajman)

Enerdowska przeszłość we współczesnych Niemczech
(Katarzyna Gelles)

More >

26, 2018

2018

Pages: 216

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Katarzyna Gelles)

Mentorzy a kariera polityczna. Przykłady z historii Niemiec przed i powojen...
(Mariusz Kozerski)

Mur berliński jako symbol zimnowojennego militaryzmu w filmie niemieckim po...
(Marta Brzezińska-Pająk)

More >

25, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Katarzyna Gelles)

O Prusach. W siedemdziesiątą rocznicę likwidacji państwa pruskiego
(Katarzyna Gelles)

Doświadczenie ucieczki i wypędzenia w świetle wspomnień niemieckich kobiet
(Joanna Trajman)

More >

24, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Katarzyna Gelles)

Sprawa polskiej granicy zachodniej w świetle dokumentów polskiego MSZ z okr...
(Katarzyna Gelles)

Interesy ekonomiczne w polityce zagranicznej Niemiec po zjednoczeniu w 1990...
(Aleksandra Trzcielińska-Polus)

More >

23, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Katarzyna Gelles)

ŻYDOWSKIE STOWARZYSZENIA WE WROCŁAWIU PRZEŁOMU WIEKÓW — WYBRANE PRZYKŁADY
(Agnieszka Jankowska)

EIN ECHTES BILD DES HELDENTUMS: DAS FILMWESEN IN KASERNIERTER VOLKSPOLIZEI ...
(Lars Karl)

More >

22, 2014

2014

Od konfederacji państw (kantonów) do federacji autonomicznych wspólnot. Ksz...
(Tadeusz Branecki)

Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Berlinie (1918–2014)
(Romuald Gelles)

Federalizm jako zasada organizacji państwa w ujęciu niemieckiej myśli polit...
(Mariusz Kozerski)

Geneza nawiązania i początkowy rozwój kontaktów między Wrocławiem i Dreznem
(Rafał Nowakowski)

More >

21, 2013

2013

Z Ebingen do Bonn. Kanclerz Kurt Georg Kiesinger i jego droga do władzy
(Mariusz Kozerski)

Wybrane problemy integracyjne społeczności tureckiej w Niemczech
(Aneta Łysik)

Uschi Obermaier i rewolucja seksualna w RFN
(Joanna Trajman)

Pozycja Niemieckiego Związku Olimpijskiego w systemie zarządzania sportem ...
(Tomasz Matras)

More >

20, 2012

2012

Instytuty Polskie w Niemczech — historia i współczesność
(Anna Umińska-Woroniecka)

Przesłanki zjednoczenia Europy według Juliusza Mieroszewskiego i „Kultury”
(Michał Wiącek)

Afera Uwe Barschela
(Mariusz Kozerski)

Pozycja ustrojowa Bundestagu w sprawach związanych z członkostwem Republiki...
(Izabela Wróbel)

More >

19, 2011

2011

Wstęp
(Romuald Gelles)

Duszpasterstwo polskie a Polonia w Berlinie (1945–1990)
(Krzysztof Jagiełło)

Reforma walutowa w Niemczech 1948 r. Ab ovo — niemiecki triumf „gospodarczy...
(Justyna Bokajło)

Kurs na jedność — zjednoczenie Niemiec we wspomnieniach polityków i dyploma...
(Katarzyna Gelles)

More >

18, 2010

2010

STANOWISKO FRANCJI WOBEC PODZIELONYCH NIEMIEC
(Katarzyna Gelles)

STARANIA RFN O STAŁE MIEJSCE W RADZIE BEZPIECZEŃSTWA ONZ
(Agnieszka Padewska)

UKRAINA W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC ERY RZĄDÓW KANCLERZ...
(Artur Drzewicki)

KIERUNKI POLITYKI ZAGRANICZNEJ NIEMIEC PO WYBORACH PARLAMENTARNYCH W 2009 R...
(Dominik Jankowski, Tomasz Kapuśniak)

More >

17, 2009

2009

GRÜNDE FÜR DIE VERNEINUNG DER DEUTSCHEN WIEDERVEREINIGUNG
(Helmut Wagner)

1949–2009: JUBILÄUMSJAHRE IN DEUTSCHLAND UND EUROPA 1949–1957: DIE ANFÄNGE ...
(Heiner Timmermann)

OD MARKI ZACHODNIONIEMIECKIEJ DO WSPÓLNEJ WALUTY EUROPEJSKIEJ – REPUBLIKA F...
(Izabela Wróbel)

PRZEOBRAŻENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA NIEMIEC NA PRZEŁOMIE X...
(Patrycja Sokołowska)

More >

16, 2008

2008

MEIN LEBEN IM GETEILTEN BERLIN 1950–1989. EIN ZEITZEUGE ERZÄHLT
(Helmut Wagner)

ENTSORGUNG DER NS-VERGANGENHEIT. (GESCHICHTS-)„REVISIONISMUS“ IN DER BUNDES...
(Norbert Kapferer)

ZAKOTWICZENIE RFN WE WSPÓLNOCIE/UNII EUROPEJSKIEJ
(Aleksandra Trzcielińska-Polus)

POLITYKA WSCHODNIA NIEMIEC PO ZJEDNOCZENIU
(Katarzyna Gelles)

More >

 

14, 2006

2006

Bawarsko-czeskie stosunki regionalne na przełomie XX i XXI wieku
(Mariusz Kozerski)

 

13, 2004

2014

Możliwości udziału niemieckich landów w sprawach Unii Europejskiej
(Mariusz Kozerski)

 

11, 2002

2002

Analiza koncepcji "Europy twardego rdzenia"
(Mariusz Kozerski)

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout